• GreenFieldsTAD is een jonge onderneming, maar met decennialange ervaring op het gebied van (her)ontwikkeling van vastgoed.

GreenFields TAD is een nog relatief jonge onderneming maar wel één met een decennia lange ervaring op het gebied van ontwikkelen en realiseren van woningen.

Ontwikkelingen die geheel zelfstandig voor eigen rekening en risico worden gerealiseerd of in goede samenwerking met derden (aannemers en of woningcorporaties). Realisatie vindt altijd op een integere en inventieve wijze met respect voor milieu en samenleving plaats.